Apotekergården

I årsskiftet 2017/2018 etablerte vi selskapet Urtehaven eiendom AS. Formålet med selskapet er å ta vare på og drifte den gamle erværdige Apotekergården på Stokmarknes. Vi er tre eiere som i dag jobber med dette bygget. Målet er å skape nytt liv i bygget og å få lys i vinduene.

I 1896 ble «Vesteraalens apotek» opprettet etter kongelig resolusjon. Året etter ble bygget innflyttet, og apoteket hadde nå fått nye lokaler. I dag tjener bygget som galleri og næringslokaler. Galleri Apotheket er Vesterålskunstnernes eget galleri som drives i samarbeid med Hadsel kunstforening. Galleriet har tre flotte utstillingsrom, og har ca 8 utstillinger i året. Noe av det som har kjennetegnet Stokmarknes i lang tid etter den veksten som startet ved slutten av 1800-tallet, er store og stilfulle trebygninger. Mange av disse bygningene er nå blitt borte. Noen er revet, noen er brent og noen er ødelagt ved ombygging. «Apotekergården» er en av de få stilmessig intakte bygningene som gjenstår.

Bygget fremstår som et vakkert og stilfullt bygg som er interresant å studere. Her er mye «snekkerglede» å se. I tillegg inngår bygget i et kulturmiljø med flere eldre bygninger.